010 - 641 02 00

Vårt Kvalitetsarbete

365 Care Sverige AB är registrerade som vårdgivare hos IVO. Vi följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) med ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Vi arbetar ständigt efter att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten både internt och externt mot våra kunder.

Vi arbetar ständigt efter förbättringar att utveckla verksamheten mot kraven som ställs till oss i lagkrav och förordningar.

Vid synpunkter eller avvikelser tar vi tacksamt emot dessa per mail till: avvikelse@365care.se