010 - 641 02 00

I enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) informerar dig härmed om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vår målsättning är att du ska känna dig trygg och säker när du lämnar dina personuppgifter och kontaktuppgifter till oss. Vår hantering av personuppgifter sker alltid utifrån bestämmelserna i gällande lagar och vi kommer alltid vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

365 Care Sverige AB sparar endast personuppgifter/kontaktuppgifter för internt bruk. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter/kontaktuppgifter till externa parter.

Du har alltid rätt, enligt GDPR, att få ett utdrag över vilka personuppgifter vi på 365 Care Sverige AB har sparade om dig och att få uppgifterna rättade vid behov. Har du frågor om dina personuppgifter vänligen kontakta oss genom ett mail till info@365care.se