Våra kunder

365 Care Sverige har fått förtroendet att arbeta med väletablerade vårdaktörer i Stockholm med stora som små organisationer. Tillsammans med våra kunder hittar vi gemensamma vårdlösningar, möjligheter och skapar trygghet och vård för patienter.

I dagsläget arbetar vi enbart mot våra kunder som återfinns inom kommuner och privata vårdgivare.

Vi har tyvärr ingen möjlighet att erbjuda dig som enskild privatperson någon vård utan hänvisar dig till din vårdcentral.