Våra medarbetare

För oss är våra medarbetare grunden till att lyckas och kunna leverera vårdtjänster av full kvalitet i alla våra led till både uppdragsgivare och patienter.

Lång erfarenhet och väl kompetenta medarbetare både medicinskt och socialt är en förutsättning hos oss på 365 Care Sverige.

Våra motiverade och engagerade medarbetare bidrar till helheten och driver utvecklingen framåt för våra kunder och hälsan för våra patienter.

Vi består i dagsläget av 75 % specialistsjuksköterskor och 25 % sjuksköterskor.

Tillsammans har vi 125-års samlad erfarenhet av vård och omsorg inom olika specialiteter för såväl yngre som äldre patientgrupper.