Våra tjänster

365 Care Sverige AB är ett vårdföretag som tillhandahåller kvalitativa tjänster inom vård och äldreomsorg. 7 dagar i veckan och 365 dagar om året!

Vi arbetar nära våra kunder och erbjuder en framtidssäker samarbetspartner inom olika vårdlösningar. Vi vill veta mera om just er vårdverksamhet för att se era behov och vad vi kan erbjuda er.

I dag arbetar vi med jourverksamhet kvällar, nätter och heldygnsansvar på vård – och omsorgsboenden i södra Stockholm samt med vårdbemanning till våra kunder.

Verksamheten expanderar just nu och 365 Care Sverige AB planerar att öppna vårdmottagning i höst/vintern 2019 i ett attraktivt bostadsområde söder om Stockholm.