Våra tjänster

365 Care Sverige AB är ett vårdföretag som tillhandahåller kvalitativa tjänster inom vård och äldreomsorg. 7 dagar i veckan och 365 dagar om året!

Vi arbetar nära våra kunder och erbjuder en framtidssäker samarbetspartner inom olika vårdlösningar. Vi vill veta mera om just er vårdverksamhet för att se era behov och vad vi kan erbjuda er.

Vårt största verksamhetsområde innefattar jourverksamhet under kvällar, nätter och heldygnsansvar under helger på vård – och omsorgsboenden i Stockholm.

  1. Under 2020 har vi arbetat förebyggande mot Covid-19 pandemin med våra samarbetspartners.