08 - 559 222 05
365 Care Sverige AB tillhandahåller kvalitativa vårdlösningar inom vård och äldreomsorg. 7 dagar i veckan och 365 dagar om året.

Vad kan vi erbjuda?

365 Care Sverige AB är ett vårdföretag som tillhandahåller kvalitativa vårdtjänster inom sjukvård och äldreomsorg. 7 dagar i veckan och 365 dagar om året!
Vi finns nära våra kunder och erbjuder en framtidssäker samarbetspartner inom olika vårdlösningar. Ta gärna kontakt med oss för att hitta gemensamma vårdlösningar för eran vårdverksamhet - Kostnadseffektivt och patientsäkert.
I dag arbetar vi med jourverksamhet kvällar, nätter och heldygnsansvar för våra kunder inom vård – och omsorgsboenden i södra Stockholm samt med vårdbemanning till våra kunder.
Verksamheten har expanderat och vi har flyttat in i nya lokaler i ett attraktivt område med bostäder och kontor i Nacka Strand.