08 - 559 222 05

ASIH-Beredskap

Vi erbjuder ASIH-Beredskap inom Stockholmsområdet.

  • En helhetslösning och extra resurs för ASIH-vården
  • Bred erfarenhet av specialiserad ASIH-vård
  • Tillgänglighet och processer som möjliggör effektiva insatstider både ur patientperspektiv men även från miljöperspektivet utan långa körsträckor
  • Vi har tillgång till basförråd och sjukvårdsutrustning som krävs för ASIH-vård